trendline

A collection of 1 post

Ichimoku vs Trendline

Ichimoku vs Trendline

Theo TA (Technical analytics) phương Tây, các quy tắc xác nhận đảo chiều giá và hình thành Trendline mớiTrendline bị phá vỡĐỉnh mới cao hơn đỉnh cũĐáy mới cao hơn đáy cũBài viết