June 23, 2019

Ichimoku vs Trendline

Ichimoku vs Trendline

Theo TA (Technical analytics) phương Tây, các quy tắc xác nhận đảo chiều giá và hình thành Trendline mới

  1. Trendline bị phá vỡ
  2. Đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ
  3. Đáy mới cao hơn đáy cũ

Bài viết sử dụng biểu đồ giá Bitcoin khung D1 làm ví dụ

Để vẽ trendline mình sử dụng thêm công cụ ZigZag cho chính xác. Xét một trendline giảm bằng cách lối 2 đỉnh con sóng.  (1) Trendline bị phá vỡ khi có một sóng cắt qua trendline. Cụ thể ở hình trên là L1H2 phá vỡ XH1, L2H3 phá vỡ H1H2

Điều kiện (1) đã thỏa mãn, tuy nhiên xu hướng giảm chưa chính thức kết thúc chúng ta cần chờ đợi mức kháng cự bị phá hoàn toàn, hình thành đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ (2). Tại thời điểm ngày 2/4 giá mức kháng cự chính thức bị phá vỡ, trendline giảm đã kết thúc. Theo lối thông thường giá sẽ hồi về test lại trendline L2L3 hoặc mức kháng cự trước (4198$), tuy nhiên điều này không xảy ra, cho thấy Bitcoin thật bá đạo trên từng hạt gạo. Vậy là lỡ chuyến đò rồi, hiện nay giá đã go to moon...

Quay trở lại với Ichimoku, xóa bỏ hết Trendline hỗ trợ rườm rà đi nào..Câu hỏi đặt ra: Nếu sử dụng Ichimoku trong trường hợp này có bị lỡ chuyến đò không?

Trước hết thống nhất các quy tắc đảo chiều giá và hình thành trend mới sử dụng Ichimoku

  1. Giá breakout Kumo
  2. Mây Kumo đảo chiều
  3. Chikou vượt ra ngoài mây

Tại thời điểm ngày 18/3 lúc này mây Kumo đã đổi mầu, Chikou đã vượt ra ngoài, giá đã đi tới vùng xoắn mây. Tất cả đã hội tụ đầy đủ các yếu tố để hình thành một trendline mới.  Mức giá bitcoin lúc đó 3872$ hoàn toàn đẹp hơn mức giá 4198$ so với phương pháp sử dụng trendline

Ichimokou trong trường hợp này cho điểm vào lệnh sớm hơn so với TA phương Tây