July 8, 2019

Ichimoku Series - Supply Demand và bóng mây Kumo

Ichimoku Series - Supply Demand và bóng mây Kumo

Supply và Demand

Theo định nghĩa bên https://www.forexmentoronline.com/the-official-supply-and-demand-trading-guide/

The main premise of supply and demand trading is when the market makes a sharp move up or down the large institutions i.e banks/hedge funds are not able to get their entire trade placed into the market, therefore they leave pending orders to buy or sell at the zone with the expectation the market will return to the zone and the rest of their trading position will be filled.

Supply và Demand được hình thành dựa trên ý tưởng khi những tổ chức lớn, ngân hàng đặt lệnh chờ mua hoặc bán, bởi vì họ không thể đưa toàn bộ giao dịch vào thị trường một lúc nên phải chia ra làm nhiều lần như vậy. Như vậy thường trước vùng Supply Demand sẽ có một vùng sideway gọi là vùng base và vùng Supply Demand được xác định bằng cây nến trước cây nến đảo chiều mạnh. Mình sẽ không quá chi tiết cách xác định Supply Demand theo phương Tây.

Bóng mây (Vùng mây phía sau giá)

Trong Ichimoku, mỗi lúc xuất hiện sideway Kijun hoặc SenkouB sẽ phẳng đặc biệt là SenkouB. Như vậy để nhanh chóng xác định vùng Supply Demand, đơn giản chúng ta chỉ cần nhìn vào trạng thái của SenkouB.

Theo cách đơn giản, đặt đường Horizontal Line trùng với SenkouB trước đó (mình gọi là bóng mây) chúng ta sẽ có vùng Supply. SenkouB ở mây phía trước được sử dụng làm vùng Demand

Quy tắc giao dịch

Một trend mạnh thực sự được hình thành nếu phá vỡ Bóng mây gần nhất (Therefore, a strong trend really cannot occur until it breaks through the price of the peak of the shadow)

Điểm takeprofit sẽ là vùng Supply được tạo bởi đám mây ở phía trên

Trường hợp không thấy bóng mây thì sao :D...lúc này không có gì ngăn cản việc giá tiếp tục tăng nên tốt nhất không giao dịch ngược xu hướng.