August 18, 2019

Ichimoku series - Kỹ thuật bắt con sóng Ichimoku theo tỉ lệ vàng Fibonacci

Thị trường luôn biến đổi, sự thay đổi đó được diễn tả bằng những giá trị đóng cửa, mở cửa, high, low của những cây nến. Tuy nhiên một cây nến không thể tạo thành một xu hướng, xu hướng là tập hợp của rất nhiều những cây nến. Do đó trong sự biến đối liên tục của thị trường vẫn có lúc xu hướng hầu như không thay đổi.

Ichimoku là công cụ hoàn hảo vẽ ra một bức tranh vừa tĩnh vừa động  đó của thị trường. Cụ thể là mây Kumo diễn tả xu hướng, Tenkan và  Kijun diễn tả sự biến động của  thị trường trong ngắn hạn. Có một trùng hợp không hề nhẹ giữa những thành phần của Ichimoku và tỉ lệ Fibonacci.

Xét một con sóng vừa break out mây Kumo. Đây chính là con sóng trùng khớp với tỉ lệ vàng Fibonacci. Hãy quan sát khoảng giá trong 52 kỳ. Các tỉ lệ Fibonacci lần lượt tương ứng với các thành phần Ichimoku như sau:

78.6: SenkouA tương lai
50.0: SenkouB tương lai
23.6: Kumo hiện tại

Cơ hội giao dịch trong trường hợp này tùy mỗi trader. Chúng ta có thể chờ giá hồi về mây Kumo (vùng 50-61.8 Fibo) kết hợp với tín hiệu Tenkan Kijun để giao dịch